MJ Gallery - NYPressLady

Ambassador Caroline Kennedy
UNCF Dinner Gala
New York Sheraton Hotel
photo: Margot Jordan
All Rights Reserved

Caroline_Kennedyuncfjordan