MJ Gallery - NYPressLady

Gladys Knight by Margot Jordan
NYC USA

gladys_knight