MJ Gallery - NYPressLady

Michelle Obama © Margot Jordan Photo all rights reserved

FirstLadyofTheUnitedStatesMichelleObama